ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​បញ្ជាក់​ថា​​ ត្រូវ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ស៊ីជម្រៅ​នូវ​ការ​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​រវាងកងទ័ព​​និង​ប្រជា​ជន​យ៉ាង​ប្រាកដ​ប្រជា​ 
ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​បញ្ជាក់​ថា​​ ត្រូវ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ស៊ីជម្រៅ​នូវ​ការ​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​រវាងកងទ័ព​​និង​ប្រជា​ជន​យ៉ាង​ប្រាកដ​ប្រជា​ ដើម្បី​ផ្តល់​កម្លាំង​ចលក​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​និង​ជា​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​យុទ្ធសាស្ត្រ ​ក្នុង​ការ​សម្រេចឲ្យ​បាន​នូវ​សុបិន​ចិន​សុបិន​យោធាខ្លាំង

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

មជ្ឈដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​ប្រឆាំង​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​លោក​ត្រាំ​​បន្ថែម​ការ​យក​​ពន្ធគយ​ចំពោះ​ផលិតផល​ដែល​នាំចូល​ពី​ប្រទេសចិន
អត្ថបទ2018-03-19 16:07:17March 19 2018 18:39:58

មជ្ឈដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​ប្រឆាំង​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​លោក​ត្រាំ​​បន្ថែម​ការ​យក​​ពន្ធគយ​ចំពោះ​ផលិតផល​ដែល​នាំចូល​ពី​ប្រទេសចិន

មជ្ឈដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​ប្រឆាំង​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​លោក​ត្រាំ​​បន្ថែម​ការ​យក​​ពន្ធគយ​ចំពោះ​ផលិតផល​ដែល​នាំចូល​ពី​ប្រទេសចិន
 ក្រុង​ហ្សារកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​​ប្រារព្ធ​សកម្មភាព​អបអរសាទរ​ឆ្នាំថ្មី​នៃ​សាសនា​ឥណ្ឌា​ជា​លើក​ដំបូង
អត្ថបទ2018-03-19 16:06:22March 19 2018 18:39:58

 ក្រុង​ហ្សារកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​​ប្រារព្ធ​សកម្មភាព​អបអរសាទរ​ឆ្នាំថ្មី​នៃ​សាសនា​ឥណ្ឌា​ជា​លើក​ដំបូង

ក្រុង​ហ្សារកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​​ប្រារព្ធ​សកម្មភាព​អបអរសាទរ​ឆ្នាំថ្មី​នៃ​សាសនា​ឥណ្ឌា​ជា​លើក​ដំបូង
ប្រធានាធិបតី​ស្រីលង្កា​លុប​ចោល​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន
អត្ថបទ2018-03-19 16:03:58March 19 2018 18:39:58

ប្រធានាធិបតី​ស្រីលង្កា​លុប​ចោល​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន

ប្រធានាធិបតី​ស្រីលង្កា​លុប​ចោល​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន
ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2018-03-19 14:22:20March 19 2018 18:39:58

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​
វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ