ျမန္မာဘာသာ
၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပ
၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာကစၿပီး က်င္းပခဲ႔ရာ ဥကၠ႒ရီွက်င္႔ဖိန္အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။
တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အေရြးခံရ
တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အေရြးခံရ
ယခုႏွစ္ တရုတ္ အာကာသ လုပ္ငန္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္
၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ အာကာသ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မွတ္တိုင္ က်သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီး
၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ပထမအၾကိမ္အစည္း အေဝးကို ယေန႔ မတ္ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း၌ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။
ေခတ္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈကို လက္တဲြ တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟု အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီးဆို
အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟြမ္ရွီလ်န္သည္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ အင္ဒိုနီးရွား မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ သုေတသနစင္တာ တြင္
တရုတ္ကုမၸဏီတာဝန္ခံတည္ေဆာက္ေသာအီဂ်စ္ျမိဳ႔ေတာ္သစ္ဗဟိုစီးပြါးေရးဇုန္လုပ္ငန္းစတင္တည္ေဆာက္မႈအခမ္းအနားက်င္းပ
2018/03/19 17:33:18March 19 2018 18:42:44

တရုတ္ကုမၸဏီတာဝန္ခံတည္ေဆာက္ေသာအီဂ်စ္ျမိဳ႔ေတာ္သစ္ဗဟိုစီးပြါးေရးဇုန္လုပ္ငန္းစတင္တည္ေဆာက္မႈအခမ္းအနားက်င္းပ

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္သစ္ ဗဟိုစီးပြါးေရးဇုန္လုပ္ငန္းစတင္ တည္ေဆာက္မႈအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ အီဂ်စ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွာရစ္ဗ္ သည္ အိမ္ျခံေျမေရးရာဝန္ၾကီး
၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပ
2018/03/19 17:14:48March 19 2018 18:42:44

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပ

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာကစၿပီး က်င္းပခဲ႔ရာ ဥကၠ႒ရီွက်င္႔ဖိန္အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဒုဝန္ၾကီးခ်ပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိုင္ရာက်မ္းသစၥာက်ိန္မ်ားဆို
2018/03/19 17:14:13March 19 2018 18:42:44

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဒုဝန္ၾကီးခ်ပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိုင္ရာက်မ္းသစၥာက်ိန္မ်ားဆို

မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ အေရြးခံရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝငႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူု႔ကြန္ဂရက္ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိုင္ရာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၾကေၾကာင္း
၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူု႔ကြန္ဂရက္ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးထြင္အဓိကေဆြးေႏြးရန္အစီအစဥ္၂ခုရွိ
2018/03/19 17:13:41March 19 2018 18:42:44

၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူု႔ကြန္ဂရက္ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးထြင္အဓိကေဆြးေႏြးရန္အစီအစဥ္၂ခုရွိ

၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူု႔ကြန္ဂရက္ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး သတၱမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္ ၂ခုရွိျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ အျခားေကာင္စီဝင္မ်ားကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင္႔၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူု႔ကြန္ဂရက္မွ အထူးေကာ္မတီ၈ခု၏ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပ်ံဳခ်န္း မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး
2018/03/19 15:06:31March 19 2018 18:42:44

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပ်ံဳခ်န္း မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပ်ံဳခ်န္း မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားကို ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈ ရက္ေန႔ညက ပ်ဳံခ်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ရာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ကို ဦးစီးက်င္းပမည္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္ျဖင္႔ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ပ်ံဳခ်န္း-မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္တြင္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔သည္ သမိုင္းဝင္ တိုးတက္မႈ ရရိွခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။
တိက်ထိေရာက္စြာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ NPC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႀကံျပဳ
2018/03/19 15:06:09March 19 2018 18:42:44

တိက်ထိေရာက္စြာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ NPC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႀကံျပဳ

တရုတ္ဗဟိုအစုိးရ၏ ယခုႏွစ္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ တိက်ထိေရာက္စြာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းကို ပိုမိုျမွင္႔တင္ရမည္ဟု ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ မၾကာခင္ရက္မ်ားအတြင္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။
တရုတ္ကုန္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ စကၤာပူ အာရွ-ပစိဖိတ္ ပင္လယ္လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ က်င္းပျပီးစီး
2018/03/19 14:34:10March 19 2018 18:42:44

တရုတ္ကုန္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ စကၤာပူ အာရွ-ပစိဖိတ္ ပင္လယ္လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ က်င္းပျပီးစီး

တရုတ္ကုန္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ စကၤာပူ အာရွ-ပစိဖိတ္ ပင္လယ္လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ က်င္းပျပီးစီး
ရုရွားသမၼတအျဖစ္ပူတင္အေရြးခံရ
2018/03/19 14:27:28March 19 2018 18:42:44

ရုရွားသမၼတအျဖစ္ပူတင္အေရြးခံရ

ရုရွားႏိုင္ငံဗဟိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ လင္းအားၾကီးအခ်ိန္တြင္ ရုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေရတြက္မႈကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပူတင္သည္ ေထာက္ခံမဲ ၇၆႔၅၆ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခား အေရြးခံၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိျပီး ယခုအၾကိမ္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္တုိ႔ကို ခန္႔အပ္ရန္ ဥကၠ႒အမိန္႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိး
2018/03/19 11:14:50March 19 2018 18:42:44

ႏုိင္ငံေတာ္္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္တုိ႔ကို ခန္႔အပ္ရန္ ဥကၠ႒အမိန္႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိး

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ဥကၠ႒၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔ကို ခန္႔အပ္ရန္
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားအေရြးခံသမၼတပူတင္ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔
2018/03/19 11:13:22March 19 2018 18:42:44

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားအေရြးခံသမၼတပူတင္ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔

ယေန႔ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားႏုိ္င္ငံ အေရြးခံရေသာ သမၼတပူတင္ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။
၁၃ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ဆဌမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ
2018/03/19 11:11:58March 19 2018 18:42:44

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ဆဌမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ယမန္ေန႔ ၁၈ ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းက ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ ဆဌမအႀကိမ္မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ႔ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၏
အာဖဂန္္ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြား
2018/03/19 11:11:50March 19 2018 18:42:44

အာဖဂန္္ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြား

အာဖဂန္ျမိဳ႕ေတာ္ကဘူးတြင္ ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သူ အပါအဝင္ ၃ဦးေသဆံုးျပီး ၇ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။
အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်ထိပ္သီးမ်ား အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး
2018/03/19 10:52:14March 19 2018 18:42:44

အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်ထိပ္သီးမ်ား အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး

၂ ရက္ၾကာေသာ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီးမ်ားအထူးအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ Sydney ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔သည္။
၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သဘာပတိအဖြဲ႔၊ နဝမအၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပ
2018/03/19 10:51:26March 19 2018 18:42:44

၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သဘာပတိအဖြဲ႔၊ နဝမအၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပ

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္ အစည္း အေဝးသဘာပတိအဖြဲ႔သည္၊ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက နဝမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး ကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္း အရသိရသည္။
တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒နွင္႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
2018/03/19 10:32:11March 19 2018 18:42:44

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒နွင္႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒နွင္႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
2018/03/19 10:30:21March 19 2018 18:42:44

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
2018/03/19 10:28:51March 19 2018 18:42:44

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး
ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး
တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္
တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က
ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။
ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို
တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ
နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္
  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္
ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဒိုဗာအိုသို႔ ခရီးလွည္႔လည္
  တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ တရုတ္အိုဗာစီေရးရာရံုးခန္းဥကၠဌ ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္က ယမန္ေန႔ ၈ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဒိုဗာအိုျမိဳ႔သို
အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ
  စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ကြန္ဖရင္႔ကိုယခုလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်က္က်န္းျပည္နယ္ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာတြင္
OBORစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္
“အခုဖိုရမ္ႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏွႈတ္ဆက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိေၾကာင္း” ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာပါသည္။ ကိုထြန္းထြန္းသည္ OBORဖိုရမ္ႀကီးကို ေလ့လာသူအျဖစ္
အားက်မိသည္ သူတို႕ေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြအစံုစံု
 လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာတစ္ခုက အင္တာဗ်ဴး ခ်င္လို႕တဲ့။ ဘာအေၾကာင္းလဲဆိုေတာ လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အေၾကာင္းတဲ့။ ဗ်ာ--အခုမွ ေရာက္စပဲရွိေသး။ ဘယ္လိုသိႏိုင္ မလဲလို႕ ျပန္ေျပာရတယ္။
တရုတ္ဗုဒၶဘာသာအသင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာသို႔ခရီးလွည္႔လည္
  ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန၊ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ဗုဒၶဘာသာအသင္းဥကၠဌေရႊခ်င္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ