ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Article

Contact Us

2014-11-17 13:41:52
China.com Address: Building6,Courtyard,Zhengtong Creative Center 18,Xibahe Xili,North 3rd Ring Road,Chaoyang District,Beijing,China Postcode: 100028 Tel: 010-525985888 Customer service hotline of China.com: 4006361316 On-duty mobile number: 13910779616 Consulting time: Monday to Friday: 9:00 - 18:00 Customer service fax: 010-52598488 Customer service E-mail:kf@china.com Hotline of Ad Department: 010-52598588-8510 E-mail of Ad Department: ad@bj.china.com Cooperative hotline of Marketing Department: 010-52598588-8563 Cooperative mailbox: mktg@bj.china.com On-duty hotline of Editing Department: 010-52598588-8732 E-mail of Editing Department: news@bj.china.com Message Deletion Application Document Downloading of China.com Community
Myanmar Service, CRI Myanmar Service, China Radio International(CRI) P.O. Box Address:Myanmar Service, China Radio International,16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 Post Code:100040 Tel:010-68892371 Email:myanmar@cri.cn

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ