ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပါတီကို ဘက္စံု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအား ေရရွည္စဲြကိုင္မည္ဟု ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ အေလးထားေဖာ္ျပ

2018-01-14 16:12:31
    ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီး ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပန္တမ္းတြင္ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္မႈကို အဓိက အက်ဆံုးေနရာ၌ ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီကို ဘက္စံု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအား ေရရွည္စဲြကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေဖာျ္ပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ