ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား စာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာၾကား

2018-01-14 16:14:22
    ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လူခန္းက အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာ ဆိုင္ရာ ဘက္စံု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၄င္းစာခ်ဳပ္ကို အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီးမွ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတို႔ အေနႏွင္႔ ၄င္းစာခ်ဳပ္ကို တန္ဖိုးထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။     ထုိ႔အျပင္၊ လူခန္းက တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ၄င္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို တေလွ်ာက္လံုး ခိုင္မာျပတ္သားစြာ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။     အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား စာခ်ဳပ္ကို အေမရိကန္မွ ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကံစည္ျခင္းသည

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ